Coral “El Vallès”

Traginer d'Honor 2010

A l’ultima edició del 24 Gener 2010 es va atorgar els següents nomenaments de Traginers de Honor :

En la vessant de personatge o entitat pública, vare fer-se el nomenament a una de les entitats més antigues de la nostra vila, i perquè no, de la nostra comarca.

Fundat a Ripollet l´any 1877 per un grup de persones, on la majoria eren pagesos, gent noble i senzilla, amants de la música i encoratjats per un personatge que ha marcat l’història de Catalunya, en Anselm Clavé, creador de l´Associació dels Cors d’en Clavé.

Ells, sempre amb lletra pròpia i aliena han alegrat la nostra festa, i sobre tot en el primer acte del nostre dia, el solemne ofici que es celebra any darrera any en honor al nostre sant patró, Sant Antoni Abat.

La nostra Coral “El Vallès” va ser nomenada TRAGINER D´HONOR, recollint tal atorgament la seva presidenta na Eulàlia Barros Navinés acompanyada pel director musical, en Jordi Giménez Puig.

Des d’aquí volen encoratjar-lo a seguir amb la seva tasca i que cada any puguem sentir el seus cants.