Dins dels actes de la Festa de Sant Antoni Abat de Ripollet, un dels més esperats, saber a quines persones o entitats seran nomenats Traginer d’Honor de la Festa, per ells és tota una sorpresa molt agradable i molt emotiva.

stantoni12_1323

En l’acte d’anomenament i lliurament de tals distincions varem comptar amb la presencia de dos personatges rellevants, de la vida pública, en primer lloc el senador Josep Maldonado en representació de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Jordi Pujol, va portar una carta dirigida al President de la nostre Entitat excusant-se de no poder assistir a tal acte i amb una cordial felicitació dirigida al seu bon amic Simeó Sendra.

L´altra personalitat va ser la presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs na Tania Guasch que tampoc volia perdre’s aquest homenatge al Fundador de la Federació Catalana dels Tres Tombs, en Simeó Sendra Piñol, i aquestes personalitats van lliurar en la vessant de Traginer d´Honor en personatge públic a l’amic Simeo Sendra “Semi”, president fundador de la Federació Catalana dels Tres Tombs, i expresident dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, capital i ensenya de la Festa dels Tres Tombs.

En la vessant de Socis de l´Entitat varen ser anomenats dos dels socis antics de l’Entitat, el primer fill i hereu d’una de les  masies de Ripollet “Can Mas”, conegut popularment per en Pepito de Can Mas, en Josep Grau Arnau, i el segon gendre d’una masia que estava molt a prop de Ripollet, i que encara que no pertany al terme sempre havia estat molt vinculada a Ripollet, és la masia de Can Salvatella i a un dels seus gendres en Francesc Pañella Bayo, en Cisco Pañella, fill de Ripollet, dues persones que els uneix un mateix sentiment i estima, la del seu poble Ripollet i la seva Festa de Sant Antoni Abat.

A tots volem des d’aquestes línies felicitar-los amb el desig que segueixin estimant el seu poble i la nostra Festa dels Tres Tombs, i que traslladin als seus hereus tals sentiments, perquè sense dubte qui estima la nostre Festa també ho fà amb les nostres tradicions i això no és res més que estima el seu país, Catalunya.